EAS toetas OÜ Futugrid Technologies Norra Green ICT projekti "Futugrid" Eesti Norra koostööprogramm "Green ICT" meetmest.

Projekti lühikirjeldus:

Projektiga viiakse lõppkasutajaseadme ja keskkontrollsüsteemi arendamise kaudu lõpule Futugridi virtuaalse elektrijaama täieliku turuvalmiduse saavutamine tasemel TRL7, seda nii riist- kui tarkvarapoolel.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmäriks on Futugridi VPP tehnoloogia toimimise dokumenteeritud tõendamine reaalses tegevuskeskkonnas.

Projekti tulemus:

Projekti tulemusel on masstootmiskõlbulikuks arendatud lõppkasutajaseade, valminud on keskinfosüsteemi põhikomponendid. Samuti toimunud dokumenteeritult edukad tehnoloogia testid ning läbi viidud süsteemi sertifitseerimine.

Fond:

Projekti nr. 2014-2021.1.02.21-0150 toetatakse Eesti-Norra koostööprogramm „Green ICT“ vahenditest.

Projekti periood:

01.09.2021-28.02.2024. Toetuse summa 588 638,25 eurot.

Kontaktid:

Projekti lühikirjeldus:

EAS toeatas OÜ Futugrid Technologies Norra Green ICT täiendavate tegevuste vooru projekti “Futugrid 2022” Eesti-Norra koostööprogrammi “Green ICT” meetmest. Projekti käigus lisatakse Futugridi lahenduseletäiendavaid võimalusi ja rakendusi, mis teevad lahenduse turule paremini sobivaks.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärgiks on B2B turule suunatud teenuse arendamine, riistvaraanalüüs, disain ja kommertsialiseerimiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamine. Samuti lõppkasutaja mobiiliäpi arendus ning Futugrid API loomine.

Projekti tulemus:

Projekti tulemusel on Futugridi teenus valmis B2B turule sisenemiseks. Valminud on mobiiliäpp ja Futugridi API.

Fond:

Projekti nr. 2014-2021.1.02.22-0199 toetatakse Eesti-Norra koostööprogramm „Green ICT“ vahenditest.

Projekti periood:

01.02.2023-30.04.2024. Toetuse summa 149 970 eurot.

Kontaktid:

Võta ühendust

Toomas Valge