Futugrid TUMproto

EAS toetas OÜ E-Tankla projekti „Futugrid TUMproto“ arendusosaku meetmest.

Projekti lühikirjeldus: Projekti „Futugrid TUMproto“ on jätkutegevus läbiviidud eeluuringule ning selle käigus luuakse eeluuringu tulemustest lähtuvalt sobivas konfiguratsioonis ja vajaliku tarkvaraga TUM (Target User Module) prototüüp. Samuti viiakse läbi riist- ja tarkvara esmased testimised ning testimise tulemustest sõltuvad parendustegevused.

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on valmistada prototüüp, mis on sisendiks järgmisele arenguetapile – TUM eksperimentaalseeria tootmisele.

Projekti tulemus: Projekti tulemusena valmib TUM prototüüp tasemel TRL 7. Projekt lõppeb prototüübi laialdase testimise nii kliendi serveriga kui ka prototüübi kohapealse pikaajalise testimisega.

Fond: Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Projekti periood: 22.02.2021–30.11.2021. Toetuse summa 35 000 €

Futugrid

EAS toetas OÜ E-Tankla projekti „Futugrid“ innovatsiooniosakuga.

Projekti lühikirjeldus: Plugdrive elektriliste küttekehade automatiseeritud lülituste eeluuring. Eeluuringu käigus analüüsitakse võimelikke andmeedastusprotokolle, leitakse riistvaraline lahendus ning luuakse prototüübi testimise metoodika.

Projekti eesmärk: on teostatud tehnoloogilised uuringud ning tuvastatud, millist tehnoloogilist lahendust hakatakse kasutama ning millega töötatakse edasi järgmises etapis.

Projekti tulemus: Projekti tulemusena valmib labori prototüüp, töötatakse välja testimise metoodika põhimõtted ning vormistatakse dokumentatsioon toote laborivälise prototüübi disainimiseks väljavalitud riist- ja tarkvara baasil.

Fond: Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Projekti periood: 01.10.2020–28.02.2021. Toetuse summa 6000 €

DFMA

EAS toetas Futugrid Technologies OÜ projekti „Futugrid TUM mehaanika ja DFMA (2014 – 2020.4.04.22-2323)“ arendusosaku meetmest.

Projekti lühikirjeldus: Projekti käigus teostatakse TUM ühefaasilise seadme mehaanika kontseptsioon, projekteerimine ja DFMA integratsioon, mis on vajalik tööstusliku tootmise planeerimiseks.

Projekti eesmärk: projekteerida ja kirjeldada tehniline dokumentatsioon, mis on vajalik TUM 1-faasilise seadme tööstuslikuks tootmiseks.

Projekti tulemus: Projekti tulemusena valmib seadme lõppkasutaja prototüüp, mis on valideeritud ja testitud.

Fond: Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Projekti periood: 26.04.2022–26.04.2023. Toetuse summa 34 965 €.